ISPS

Karmsund Servicebase oppfyller kravene i ISPS-koden og har utformet sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner.

Meldeplikt til en ISPS-terminal er 24 timer, eller umiddelbart etter avgang siste havn. Eventuelle særskilte ISPS-krav avklares individuelt med oss.

Port Security Officer (PSO) er Sikkerhetssjef Hans Magnar Aanensen, telefon +47 901 09 155 / +47 52 81 46 00, hma@karmsundgroup.no

For havnesikringsrelaterte spørsmål vennligst kontakt oss på post@karmsundgroup.no

For all last eller utstyr som skal leveres til ISPS-fartøyer som ligger ved havn hos oss, vennligst kontakt Karmsund Servicebase, tlf. +47 52 81 46 00 og/eller mobil +47 901 09 155 eller post@karmsundgroup

Velg aktuelt skjema via linkene under. Husk å signere på utskriften av deklarasjonen før oversendelse, for videre å presentere denne ved ankomst til kaien (ref. ISPS-regelverk).

Form to Port Facility Notification

Form of a Declaration of Security_DOS

Waste form_Karmsund Servicebase

Legg igjen en kommentar

logo_footer_Achile_JQSAT YOUR SERVICE 24 hours duty phone +47 90109155
Karmsund Servicebase, Storasundvegen 89, N-4260 TORVASTAD, NORWAY post@karmsundgroup.no