HMS og KS

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) & Kvalitetssikring (KS) 

Karmsund Servicebase har et godt utarbeidet HMS system og har en egen håndbok for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) som dekker kravene i «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter».

Vårt kvalitetssystem er bygd opp av et overordnet styringsdokument med tilhørende prosedyrer, instrukser og skjema for internkontroller. Kvalitetssystemet søker å dekke kontraktskrav og er basert på NS-ISO 9001, samt miljøstyringssystemet ISO 14001.

Utformingen av vår HMS / KS standard er gjort i samarbeid med våre ansatte. Alle våre nyansatte får innføring i bruk av HMS håndbok før de begynner i det praktiske arbeidet. Eventuelle avvik følges opp av ledelsen i nært samarbeid med vårt Verneombud og de involverte parter.

logo_footer_Achile_JQSAT YOUR SERVICE 24 hours duty phone +47 90109155
Karmsund Servicebase, Storasundvegen 89, N-4260 TORVASTAD, NORWAY post@karmsundgroup.no