Nødnummer

Ved alvorlig skade eller ulykke, tilkall øyeblikkelig hjelp.

Snakk rolig og gi opplysninger i følgende rekkefølge:

1. Adresse og kommune

2. Ditt navn og nummer du ringer fra

3. Forklar situasjonen

Nødnumre:

Ambulanse 113

Brannvesen 110

Politi 112

Arbeidstilsyn +47 81 54 82 22

Varsling til Karmsund Servicebase:

All varsling av alvorlige ulykker og hendelser skal varsles til administrasjonen.

Følgende roller er underlagt beredskap:

HMS leder – Daglig leder +47 941 46 589

HMS KS Beredskap +47 901 09 155

Print versjon – nødnummer – varslingsprosedyre ved skader-ulykker

Legg igjen en kommentar

logo_footer_Achile_JQSAT YOUR SERVICE 24 hours duty phone +47 90109155
Karmsund Servicebase, Storasundvegen 89, N-4260 TORVASTAD, NORWAY post@karmsundgroup.no